Privacybeleid

De Reüniecommissie is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in De Reüniecommissie als bedrijf. De Reüniecommissie ziet het als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

beschermen Op deze pagina staat aangegeven welke gegevens De Reüniecommissie verzamelt en waarom ze dit doet. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en op enkele diensten van De Reüniecommissie.

De Reüniecommissie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij De Reüniecommissie verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de in Nederland geldende regelgeving en meer in het bijzonder conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van persoonsgegevens

E-mail en contact

Wanneer je e-mail of andere berichten naar De Reüniecommissie verzendt, is het mogelijk dat zij die berichten bewaart. In enkele gevallen vraagt De Reüniecommissie naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het o.a. mogelijk uw vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van De Reüniecommissie of van een derde partij. De Reüniecommissie combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover zij eventueel beschikt.

Mogelijk heb je een email van ons ontvangen. Wij versturen deze mails omdat wij zoveel mogelijk mensen willen informeren over de reünie. Als je het wil, kun je je op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Met onze mailprovider Inboxify hebben wij een passende verwerkersovereenkomst afgesloten.

Website en cookies

De Reüniecommissie verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar bezoekers. Zo kan zij haar diensten hierop afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van deze reünie of van een derde partij. De Reüniecommissie gebruikt deze informatie tevens om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik.

Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De door Google Analytics geplaatste cookies kunnen ons inzicht geven in het bezoekgedrag op onze website. Gegevens die Google verkrijgt worden versleuteld en anoniem verwerkt. Deze gegevens worden dus ook niet met Google gedeeld. Tevens worden deze gegevens niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten. In Google Analytics is het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd en is 'gegevens delen' uitgezet.

Met onze ‘(sub)verwerkers’, zoals bouwers en beheerders van onze websites, hebben wij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar jij kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website van De Reüniecommissie en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Verwerkingen voor het organiseren van reünies

Voor scholen en andere organisaties treedt De Reüniecommissie op als organisator van reünies. In dit kader verwerkt De Reüniecommissie persoonsgegevens in haar rol als ‘verwerker’. Van (oud-)docenten en (oud-)leerlingen verwerken wij voor onze opdrachtgevers de namen en contactgegevens van hun contactpersonen.

Met onze ‘(sub)verwerkers’, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, dataverwerkers, boekhouding en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wij bewaren contactgegevens van reünisten in principe zo lang deze nog leven om nadere reünies te organiseren. Verder bewaren wij administratieve gegevens, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, standaard zeven (7) jaar vanaf het einde van het boekjaar om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

Doeleinden

De Reüniecommissie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij zij vooraf jouw toestemming heeft gekregen.

Grondslagen

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene, een wettelijke (bewaar)plicht of ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Derden

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. De Reüniecommissie-medewerkers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Een uitzondering is wanneer er een wettelijke plicht, gerechtelijke uitspraak of ambtelijk bevel geldt waardoor De Reüniecommissie gedwongen wordt de gegevens door te geven.

Veranderingen

Derden

Deze privacyverklaring is afgestemd op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht, wanneer De Reüniecommissie verantwoordelijk is voor de betreffende verwerking, om haar te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Nadere informatie

Voor nadere vragen over dit privacybeleid kun je contact met De Reüniecommissie opnemen via de wijzen als omschreven op haar website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Reünie Scala College

Help ons met het vinden van jouw oud-klasgenoten en kom dan gezellig samen naar de reünie!

Deze reunie wordt verzorgd door

De Reuniecommissie

Contact

  • De Reüniecommissie Scala College
  • Haddingestraat 30, 9711 KE Groningen
  • scala-college@heefteenreunie.nl
  • Stuur een e-mail